Wat kost mediation

Voor een mediation wordt een uurtarief gerekend van € 150,00, exclusief BTW. Dat betekent per partij een uurtarief van € 75,00 exclusief BTW.

Geheel gratis mediation bij scheiding en overige familieconflicten

Hieronder staan de normen wanneer u voor gefinancierde rechtshulp bij mediationzaken in aanmerking komt.
Als beide partijen voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen en dus slechts een beperkte eigen bijdrage hoeven te voldoen en het beperkte griffierecht moeten betalen, dan worden deze eigen bijdragen en het griffierecht niet bij u in rekening gebracht, zodat u geheel gratis uw mediation kunt verkrijgen.
  • Over het meerdere tot € 60.000,00: 5%
  • Over het meerdere boven € 60.000,00: 3%
Onder het geïncasseerde bedrag wordt ook verstaan het bedrag dat, nadat door ons aangemaand is, rechtstreeks aan opdrachtgever wordt betaald. Het incassotarief is van toepassing bij daadwerkelijke incassozaken en dat zijn zaken waarbij door de debiteur geen verweer wordt gevoerd. Als de wederpartij al dan niet binnen de procedure verweer voert, dan gaat het incassotarief over het bovenvermelde uurtarief.

Gefinancierde rechtshulp bij mediationzaken

De overheid wenst mediations te stimuleren en heeft daarom de eigen bijdrage in vergelijking met gewone zaken zeer laag gehouden. De eigen bijdrage voor alleenstaanden met een inkomen tot € 18.200,00 bedraagt slechts € 53,00 en voor alleenstaanden met een inkomen tot € 25.800,00 is de eigen bijdrage slechts € 105,00 (bedragen 2015). Voor gehuwden, geregistreerde partners, samenwonenden en eenoudergezinnen is de eigen bijdrage € 53,00 met een inkomen tot € 25.400,00 en € 105,00 met een inkomen tot € 36.400,00 (bedragen 2015).

Klik hier voor extra informatie.