Wanneer mediation

Mediation kan van pas komen in allerhande situaties waarin je ook naar de rechter zou kunnen gaan, zoals regeling van de gevolgen van een echtscheiding, een ruzie over de erfafscheiding, de afwikkeling van een nalatenschap, of een conflict met de overheid. Ook bij samenwerkingsproblemen of in situaties waarin de besluitvorming stagneert kan mediation uitkomst bieden. De mediator helpt de vastgelopen communicatie vlottrekken en de kwestie in een breder perspectief plaatsen. In vergelijking tot een juridische procedure is mediation veel flexibeler, sneller en voordeliger, en kunnen er langs de weg van mediation veel meer verschillende soorten oplossingen worden gevonden.

Wanneer u, als dader of als slachtoffer, betrokken bent geweest bij een strafbaar feit of een ongeval, dan kunt u gebaat zijn bij herstelbemiddeling. Herstelbemiddeling is een mediation met een speciaal voor dit type conflicten ontwikkelde methodiek. Zowel slachtoffer als dader kunnen langs die weg beter toekomen aan verwerking van wat er is gebeurd en afspraken maken over vergoeding van de schade. Deze methodiek leent zich ook goed voor toepassing in de relationele sfeer, wanneer er een diepingrijpende traumatiserende gebeurtenis heeft plaats gevonden. U kunt daarbij ook denken aan seksueel misbruik.

Klik hier voor extra informatie.