top Contact
       

Links 

           
  Over Mentor-Mediation Mediation Specialisme Privť geschillen Zakelijke geschillen
           
Privť geschillen
Familie geschillen

Buren en buurtconflicten

Coaching

Familie geschillen

Bij familiegeschillen valt te denken aan de volgende geschillen:

- Echtscheiding en andere ontbindingen van  samenlevingsvormen (familierecht)

- Erfeniskwesties

- Familieconflicten

Bij Mediation gaan partijen gezamenlijk vrijwillig aan tafel om tot een oplossing te komen met behulp van de Mediator. Door middel van enkele handreikingen, vragen, etc. komen de partijen tot een oplossing van het geschil die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Doordat de partijen zo verwikkeld zitten in het conflict, is het voor hen vrijwel niet mogelijk om de oplossing te zien. De Mediator kan hier verandering in brengen. De Mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden, waar de partijen zelf tevreden over zijn.

Terug

Buren en buurtconflicten

De Mediator helpt mensen hun burenruzies op te lossen. Zij luisteren naar het verhaal van de verschillende partijen, en proberen hen samen rond tafel te krijgen. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, maar zij zijn neutraal. Ze proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden.

Sinds de jaren negentig heeft buurtbemiddeling in Nederland een grote vlucht genomen.

Terug

Coaching

- Transformatieve basis

Wanneer wij in onze eigen omgeving om ons heen kijken, zien we vaak een strijd tussen mensen. We luisteren hiernaar en praten er over en dragen oplossingen aan. Maar de vraag is of het verschil uit maakt en of mensen (en jijzelf) dan ook tevreden zijn! 

De Mediator die transformatieve Mediation toepast, is in staat om de kern uit het conflict op te lichten, waardoor men in staat is de kern van het conflict te zien en zelf tot een oplossing te komen. Dit kan op elk gebied, bijvoorbeeld een familieconflict, arbeidsgeschil, burenruzie, etc. Transformatieve Mediation kan ook toegepast worden in zaken tussen slachtoffers en daders van geweld. De Mediation kan door de kern van het conflict te benoemen, de pijn (grotendeels) een plaats geven. Wat er in het verleden is gebeurt, kan niet verandert worden. De wijze hoe men hier mee omgaat (het gevoel) echter wel!

- Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding van cliŽnten, valt te denken aan situaties als Burn out, begeleiding van mensen met traumatische ervaringen door lichamelijke-/geestelijke geweld, etc. De persoonlijkheid van de cliŽnt wordt versterkt, waardoor zij beter in staat zijn in bepaalde situaties te handelen.

Terug